TĂNG VÉ DU LỊCH - SPEC - TTSGN19001

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

vé du lịch Hàn Quốc, Giải thưởng tiền

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm thương hiệu Spec Go Green, Spec Taket

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các cửa hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại Tp. HCM trong thời gian khuyến mại

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:840.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Nhằm thúc đẩy khuyến khích gia tăng bán hàng, CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại Tp. HCM thực hiện chương trình khuyến mại vé du lịch Hàn Quốc, Giải thưởng tiền cho khách hàng khi mua hàng đạt doanh số quy định trong thời gian khuyến mại -chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI - EXPO - TTEXN19002
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
KỶ NIỆM SONBOSS 10 NĂM 1 TẤM LÒNG - TTBON19006
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
MUA 7 TẶNG 1 - GẠCH CANARY
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572