TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 170 Bộ sản phẩm Nutrilite 2 phytoPowder, trị giá 1.606.000 VND/ bộ, bao gồm: • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Chanh (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Cherry (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND - 170 Bộ sản phẩm Nutrilite 3 phytoPowder, trị giá 2.409.000 VND/ bộ, bao gồm: • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Chanh (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 02 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Cherry (hộp nhựa), trị giá: 1.606.000 VND - 170 Bộ sản phẩm Nutrilite 2 phytoPowder và 1 protein thực vật, trị giá 2.420.000 VND/ bộ, bao gồm: • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Chanh (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Cherry (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 01 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein thực vật, trị giá: 814.000 VND (Giá trên là Giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm VAT theo Danh mục hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp mà Amway đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

không

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Nhà Phân Phối của Amway có danh hiệu hiện tại từ Platinum trở lên.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.093.950.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không

Nội dung chương trình:

Khi Nhà Phân Phối của Amway đăng ký tham dự và đáp ứng điều kiện của chương trình Camp Party do Amway tổ chức (điều kiện của chương trình là Nhà Phân Phối tuyển dụng thành công 25 Nhà Phân Phối mới tính đến thời điểm đăng ký tham dự và có ít nhất 03 tháng đạt chuẩn theo Kế hoạch trả thưởng của Amway đã đăng ký với Cục cạnh tranh và Quản lý người tiêu dùng), Nhà Phân Phối sẽ được Amway chọn tặng một trong các bộ sản phẩm sau đây căn cứ vào kết quả tham gia chương trình: - Bộ sản phẩm Nutrilite 2 phytoPowder, trị giá 1.606.000 VND/ bộ, bao gồm: • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Chanh (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Cherry (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND - Bộ sản phẩm Nutrilite 3 phytoPowder, trị giá 2.409.000 VND/ bộ, bao gồm: • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Chanh (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 02 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Cherry (hộp nhựa), trị giá: 1.606.000 VND - Bộ sản phẩm Nutrilite 2 phytoPowder và 1 protein thực vật, trị giá 2.420.000 VND/ bộ, bao gồm: • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Chanh (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 01 Thực phẩm bổ sung Nutrilite PhytoPowder- Bột uống tăng cường sức đề kháng vị Cherry (hộp nhựa), trị giá: 803.000 VND • 01 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein thực vật, trị giá: 814.000 VND Chương trình Camp Party là hoạt động do Amway tổ chức nhằm mục đích khuyến khích Nhà Phân Phối tham gia và tổ chức cắm trại để tăng hiệu quả tương tác.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020
THỬ THÁCH BODYKEY STAR CHALLENGE
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020
THỬ THÁCH BODYKEY YOUNG BLOOD
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Phát Sampling tại siêu thị
Bắt đầu: 08/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572