TẶNG HÀNG MẪU CHÀO HÀNG ENESIS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói - Kem xua muỗi Soffell 13LT Mosquito Repellent 60ml - Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12 gói - Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml - Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml - Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói - Kem xua muỗi Soffell 13LT Mosquito Repellent 60ml - Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12 gói - Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml - Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml - Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Thuốc, Quầy thuốc, Công Ty Dược, Nhà Phân Phối, Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng tạp hóa, Siêu thị, Shop mỹ phẩm, Người tiêu dùng

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/11/2022
Tổng giá trị giải thưởng:471.744.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói , Giá 22.500 đồng/ hộp - Số lượng : 5.760 hộp , Tri giá 129.600.000 đồng : - Nhà Phân Phối : số lượng 1.440 hộp ( định mức 96 hộp/ nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 4.320 hộp ( định mức 2 hộp/ khách hàng ) Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml : Giá 20.000 đồng/ chai, Số lượng : 2.160 chai, Trị Giá : 43.200.000 đồng : - Nhà Phân Phối : số lượng 432 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 1.728 chai ( định mức 2 chai / khách hàng ) Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12: Giá 2.000 đồng/ gói , Số lượng : 24.192 gói . Trị Giá : 48.384.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 3.456 gói ( định mức 144 gói / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 20.736 gói ( định mức 24 gói / khách hàng ) Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml : Giá 16.000 đồng/ chai, Số lượng : 864 chai, Trị Giá : 13.824.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 432 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 432 chai ( định mức 2 chai / khách hàng ) Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml: Giá 34.000 đồng/ chai, Số lượng : 864 chai, Trị Giá : 29.376.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 432 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 432 chai ( định mức 2 chai / khách hàng) Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml - Giá 24.000 đồng/ chai , Số lượng 8.640 chai , Trị giá : 207.360.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 3.024 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 5.616 chai ( định mức 2 chai / khách hàng)

Nội dung chương trình:

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói , Giá 22.500 đồng/ hộp - Số lượng : 5.760 hộp , Tri giá 129.600.000 đồng : - Nhà Phân Phối : số lượng 1.440 hộp ( định mức 96 hộp/ nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 4.320 hộp ( định mức 2 hộp/ khách hàng ) Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml : Giá 20.000 đồng/ chai, Số lượng : 2.160 chai, Trị Giá : 43.200.000 đồng : - Nhà Phân Phối : số lượng 432 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 1.728 chai ( định mức 2 chai / khách hàng ) Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12: Giá 2.000 đồng/ gói , Số lượng : 24.192 gói . Trị Giá : 48.384.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 3.456 gói ( định mức 144 gói / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 20.736 gói ( định mức 24 gói / khách hàng ) Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml : Giá 16.000 đồng/ chai, Số lượng : 864 chai, Trị Giá : 13.824.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 432 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 432 chai ( định mức 2 chai / khách hàng ) Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml: Giá 34.000 đồng/ chai, Số lượng : 864 chai, Trị Giá : 29.376.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 432 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 432 chai ( định mức 2 chai / khách hàng) Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml - Giá 24.000 đồng/ chai , Số lượng 8.640 chai , Trị giá : 207.360.000 đồng - Nhà Phân Phối : số lượng 3.024 chai ( định mức 24 chai / nhà phân phối) - Người tiêu dùng : Số lượng 5.616 chai ( định mức 2 chai / khách hàng)

Sản phẩm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÂN PHỐI LIÊN HỢP ĐÔNG DƯƠNG

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572