Tặng hàng hóa và giảm giá bánh MIX (Kênh TT)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Bánh Mix 25g (tất cả các vị) (mua 11 thùng tặng 1 thùng), SL: 300 - Bánh Mix 60g (tất cả các vị) (mua 47 thùng tặng 1 thùng hoặc giảm giá 2.2%), SL: 800 - Bánh Mix 150g (tất cả các vị) (mua 8 thùng tặng 1 thùng), SL: 100

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Bánh Mix 25g (tất cả các vị) - Bánh Mix 60g (tất cả các vị) - Bánh Mix 150g (tất cả các vị)

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả khách hàng đến mua hàng

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Tất cả khách hàng đến mua hàng tại Công ty Thai corp International (Việt Nam) sẽ được hưởng khuyến mại như sau: - Bánh Mix 25g giá 573.400đ/thùng (mua 11 thùng tặng 1 thùng), SL: 300 - Bánh Mix 60g giá 405.070đ/thùng (mua 47 thùng tặng 1 thùng), SL: 800 hoặc Bánh Mix 60g giá 405.070đ/thùng giảm còn 396.159đ/thùng (giảm giá 2.2%) - Bánh Mix 150g giá 954.100đ/thùng (mua 8 thùng tặng 1 thùng), SL: 100 ***Áp dụng với tất cả các vị *** Giá sản phẩm bán và tặng cùng giá *** Tất cả CTKM không vượt 50%

Sản phẩm của Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572