Tặng hàng hóa cá (Kênh TT)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 3LC Easy Open 155 g. (mua 100 thùng tặng 2 thùng) - 3LC Spoon Open 155 g (mua 100 thùng tặng 2 thùng)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- 3LC Easy Open 155 g. - 3LC Spoon Open 155 g

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả khách hàng

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 11/08/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Tất cả khách hàng đến mua hàng tại Công ty Thai corp International (Việt Nam) sẽ được hưởng khuyến mại như sau: - 3LC Easy Open 155 g. giá 1,244,218đ/thùng (mua 100 thùng tặng 2 thùng) - 3LC Spoon Open 155 g giá 1,145,945đ/thùng (mua 100 thùng tặng 2 thùng) *** Giá hàng bán và hàng tặng cùng giá

Sản phẩm của Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
CHƯƠNG TRÌNH ON TOP CHO ĐIỂM LẺ GT – MIỀN NAM 05/2021
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/05/3021
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2022 2023
Bắt đầu: 07/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572