TẶNG ĐINH CAO CẤP KHI MUA SẢN PHẨM ALLYBUILD

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Đinh sắt cao cấp

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bồn nước inox Bồn nước nhựa Vòi rửa chén inox Chậu rửa inox Sơn dầu Keo dán gạch: bao 25kg và túi 5kg Keo chà ron Vữa khô xây tô: bao 25kg

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối của Công ty TNHH AllyBuild Việt Nam

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 24/03/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:30.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Trong thời gian chương trình, Quý nhà phân phối đặt hàng và nhận hàng thành công sẽ được hưởng khuyến mại như sau: Mua 01 Bồn nước inox - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Bồn nước nhựa - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Vòi rửa chén inox - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Chậu rửa inox - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Thùng sơn dầu - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 05 Bao keo dán gạch - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 20 Túi keo dán gạch - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Thùng keo chà ron - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 05 Bao vữa khô xây tô - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND

Nội dung chương trình:

Trong thời gian chương trình, Quý nhà phân phối đặt hàng và nhận hàng thành công sẽ được hưởng khuyến mại như sau: Mua 01 Bồn nước inox - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Bồn nước nhựa - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Vòi rửa chén inox - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Chậu rửa inox - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Thùng sơn dầu - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 05 Bao keo dán gạch - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 20 Túi keo dán gạch - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 01 Thùng keo chà ron - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND Mua 05 Bao vữa khô xây tô - Tặng 01 túi đinh cao cấp trị giá 12.000 VND

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ALLYBUILD VIỆT NAM

MUA 20 BAO TẶNG 1 BAO XI MĂNG
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 31/12/2021
MUA 15 BAO TẶNG 2 BAO KEO DÁN GẠCH
Bắt đầu: 05/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021
MUA 5 BAO TẶNG 1 BAO BỘT TRÉT ALLYBUILD
Bắt đầu: 05/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021
MUA 50 BAO TẶNG 1 BAO XI MĂNG
Bắt đầu: 05/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021
MUA 15 THÙNG TẶNG 2 THÙNG KEO CHÀ RON
Bắt đầu: 05/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021
70 BAO TẶNG 1 BAO XI MĂNG - NGUYỄN ĐÀO
Bắt đầu: 08/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572