Tặng dầu nhớt miễn phí

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu nhớt ENEOS

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt ENEOS

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng

Địa điểm:Quận 1, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 03/12/2016 đến ngày 05/07/2022
Tổng giá trị giải thưởng:359.640.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua hàng từ công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam từ ngày 03/12/2016 tới ngày 31/12/2016: - Khách hàng mua 10 xô dầu động cơ ô tô ENEOS 18L bất kỳ trị giá 7.500.000 VND được tặng 1 xô dầu động cơ ENEOS CF-4 20W50 hoặc ENEOS CF-4 15W40 18L trị giá 750.000 VND. - Khách hàng mua 10 xô dầu đông cơ ô tô ENEOS 25L bất kỳ trị giá 10.500.000 VND được tặng 1 xô dầu động cơ ENEOS CF-4 20W50 hoặc ENEOS CF-4 15W40 25L trị giá 1.050.000 VND. - Khách hàng mua 10 xô kết hợp dầu động cơ ô tô ENEOS 18L và 25L bất kỳ trị giá từ 7.800.000 VND đến 10.200.000 được tặng 1 xô dầu động cơ ENEOS CF-4 20W50 hoặc ENEOS CF-4 15W40 18L trị giá 750.000 VND. - Khách hàng mua 2 phuy dầu động cơ ENEOS 200L bất kỳ trị giá 16.000.000 VND được tặng 1 xô dầu động cơ ENEOS CF-4 15W40 hoặc ENEOS CF-4 20W50 18L trị giá 750.000. Khách hàng mua hàng từ công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam từ ngày 03/12/2016 tới ngày 31/12/2016 tương đương với giá trị từ 666.000.000 VND sẽ được nhận sản phẩm dầu nhớt tương đương 3.5% tổng giá trị các đơn hàng.

Sản phẩm của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam

Tặng hàng miễn phí
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Tặng thưởng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Tặng thưởng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến khích sản lượng
Bắt đầu: 23/03/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến khích sản lượng
Bắt đầu: 23/03/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
HOTLINE
38.239.572