Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam

Địa chỉ:Khu đất CN5.3G, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Webite:http://noe-jx-group.vn
Điện thoại:02253200988
Email:noev.marketing@eneos.com.vn

Sản phẩm của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam

Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Tặng thưởng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Tặng thưởng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Tặng hàng miễn phí
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Tặng thưởng chuyến du lịch Cát Bà miễn phí
Bắt đầu: 23/03/2022
Kết thúc: 30/06/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572