NHẬN BA LÔ SÀNH ĐIỆU KHI MỞ & CHI TIÊU BẰNG THẺ TÍN DỤNG FE CREDIT

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Ba lô thời trang trị giá 280,000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế FE CREDIT JCB có đầu BIN là 356554 do VPB SMBC FC phát hành

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Chủ thẻ tín dụng FE CREDIT JCB do VPB SMBC FC phát hành

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 23/03/2022
Tổng giá trị giải thưởng:1.820.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chủ thẻ tín dụng FE CREDIT JCB thỏa điều kiện trong thời gian diễn ra Chương trình sẽ nhận được 01 Ba lô trị giá 280,000 đồng.

Nội dung chương trình:

- VPB SMBC FC sẽ trao tặng 01 Ba lô trị giá 280,000 đồng cho các Khách hàng thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: • Khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng FE CREDIT JCB, được VPB SMBC FC chấp thuận mở thẻ và có tổng giá trị các giao dịch chi tiêu, mua sắm hợp lệ bằng thẻ tín dụng FE CREDIT được cấp tối thiểu từ 3,000,000 đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thẻ; • Ngày phát hành thẻ của khách hàng nằm trong thời gian khuyến mãi của chương trình; • Giao dịch hợp lệ là giao dịch dùng thẻ tín dụng thực hiện các giao dịch thanh toán, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ; • Giao dịch hợp lệ không bao gồm giao phát sinh do sự cố của hệ thống, giao dịch hoàn trả, giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng chương trình, giao dịch đang trong quá trình tra soát với lý do khách hàng không thực hiện giao dịch; • Giao dịch hợp lệ có ngày hiệu lực của giao dịch được ghi nhận trên hệ thống của VPB SMBC FC không trễ hơn ngày 21/06/2022. Sau thời gian này, giao dịch của khách hàng không được xem là giao dịch hợp lệ. • Mỗi Chủ thẻ chỉ được hưởng duy nhất 01 lần ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. • Khách hàng không phải là nhân viên của VPB SMBC FC • Khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ mới trong thời gian triển khai chương trình, không áp dụng cho thẻ thay thế, thẻ gia hạn, thẻ hủy, thẻ phụ. • Khách hàng hợp lệ có thể nhận được thông báo về Quà tặng từ VPB SMBC FC. Quà tặng sẽ được giao đến địa chỉ Khách hàng đăng ký với VPB SMBC FC. Thời hạn nhận Quà tặng của Khách hàng tối đa là 90 ngày kể từ ngày Khách hàng lần đầu tiên nhận được thông tin báo nhận quà của VPB SMBC FC. VPB SMBC FC sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc nhận Quà tặng sau khi hết thời hạn nhận Quà tặng nêu trên và/hoặc sau khi Khách hàng đã nhận Quà tặng • Trường hợp số lượng Khách hàng đáp ứng được điều kiện của chương trình nhiều hơn số quà tặng tối đa, sẽ ưu tiên quà tặng cho các Khách hàng đạt được điều kiện của chương trình sớm nhất. • Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt và thẻ tín dụng phải trong tình trạng hoạt động (không bị khóa), tại thời điểm tổng kết Chương trình dựa theo quyết định của VPB SMBC FC. - VPB SMBC FC không phải nhà cung cấp quà tặng hoặc đơn vị vận chuyển. Các sản phẩm và dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và VPB SMBC FC không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ đó. Các sản phẩm và dịch vụ đó không được VPB SMBC FC chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là VPB SMBC FC xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó. - Khách hàng hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp quà tặng/hàng hóa/dịch vụ/vận chuyển có liên quan. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ này, Khách hàng hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp - VPB SMBC FC có toàn quyền từ chối trao quà tặng cho bất kỳ Khách hàng nào mà VPB SMBC FC cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình. - VPB SMBC FC có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với VPB SMBC FC để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. - VPB SMBC FC không chịu trách nhiệm về việc thông báo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email Khách hàng đăng ký với VPB SMBC FC không được gửi thành công khi Khách hàng không cung cấp và không cập nhật thông tin chính xác; và khi nhà mạng Khách hàng sử dụng chặn thông báo từ VPB SMBC FC. - Chủ thẻ tham gia chương trình ưu đãi đồng ý rằng sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và Điều kiện này, và tiếp tục bị ràng buộc bởi các quy định hoặc chỉ thị liên quan đến Chương trình mà VPB SMBC FC sửa đổi tùy theo từng thời điểm.

Sản phẩm của Công ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572