NGỌT NGÀO CÙNG HELP

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thực phẩm bố sung kem đặc có đường Aristo ADC giá 14.000 đồng/lon. Help 400SC qui cách 150ml x 60 chai giá 179.000 đồng/chai. Cantanil 550EC qui cách 480ml x 20 chai giá 87.100 đồng/chai. Bump 650WP qui cách 100gr x 100 gói giá 42.270 đồng/chai.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Help 400SC qui cách 250ml x 40 chai giá 12.240.000 đồng/thùng.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là đại lý và nông dân tại TP.HCM.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:100.002.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng quà.

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem file đính kèm.

Sản phẩm của Công ty TNHH ADC

KHÔNG CÒN CỌNG CỎ - CS18 ĐBSCL
Bắt đầu: 16/06/2020
Kết thúc: 15/07/2020
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI SỐ 20 VÙNG ĐBSCL
Bắt đầu: 16/06/2020
Kết thúc: 15/07/2020
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI SỐ 21 VÙNG ĐBSCL
Bắt đầu: 02/07/2020
Kết thúc: 31/07/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572