MUA SƠN UV GỐC TRẮNG TẶNG CHẤT MÀU HOẶC BỘT TRÉT 2022-TT4ONC220300

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chất màu (Colorant) với các mã màu IB, GO, CB, BY và các sản phẩm bột trét có tên trong file nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các loại sơn UV gốc trắng (P, T, D, A) của các thương hiệu Mykolor, Spec, Oexpo, Sonboss, Sonboss Luxe, BB Blon, Expo bao gồm tất cả các thể tích

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng kinh doanh các sản phẩm trên của Công ty 4 Oranges Co.,Ltd Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/01/2022 đến ngày 31/03/2023
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 28/02/2023
SPEC - KHUYẾN MẠI QUÝ 1 2022-TTSPNA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023
KHUYẾN MÃI QUÝ 1-TTBONA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 28/02/2023
HOTLINE
38.239.572