MUA SƠN GỐC TRẮNG VÀ CHỐNG THẤM PHA MÀU - TẶNG CUỘN GiẤY IN NHÃN 2022-TT4ONC220100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

cuộn tem in nhãn nhỏ (giấy Decal loại nhỏ), cuộn tem in nhãn lớn (giấy Decal 9cmx3,2cm) và cuộn Ruy Băng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các loại sơn gốc trắng (P, T, D, A) tất cả các thể tích và các loại sơn chống thấm pha màu của các thương hiệu Mykolor, Spec, Oexpo, BB Blon, Sonboss, Expo

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi Nhánh Công ty 4 Oranges Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/01/2022 đến ngày 31/03/2023
Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572