KỶ NIỆM SONBOSS 10 NĂM 1 TẤM LÒNG - TTBON19006

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

xe ô tô Toyota Innova E 2019

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc nhãn hiệu Sonboss (trừ các sản phẩm Spring và các sản phẩm dự án Sonboss Hipoz)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CÔNG TY TNHH TM DV SƠN QUỐC ĐẠI (MKH:J61CB)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:771.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Nhằm thúc đẩy khuyến khích gia tăng bán hàng, CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại Tp. HCM thực hiện chương trình khuyến mại tặng ngay 01 xe Toyota Innova E 2019 cho khách hàng khi mua hàng đạt doanh số quy định trong thời gian khuyến mại - Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P2 - TTBON19026
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572