KING FOOD _ CÂY XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG CAY 60G _ 2 TẶNG 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nội dung điều chỉnh: 1.534 cây Cây Xúc xích tiệt trùng cay 60g mã sản phẩm 230C71020060 Nội dung đã đăng ký: 767 cây Cây Xúc xích tiệt trùng cay 60g mã sản phẩm 230C71020060

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Cây Xúc xích tiệt trùng cay 60g mã sản phẩm 230C71020060

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

hệ thống King Food

Địa điểm:Huyện Củ Chi
Thời gian:Từ ngày 09/12/2021 đến ngày 02/01/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.738.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Nội dung điều chỉnh: Tổng trị giá hàng khuyến mại: 21.476.000 đồng Tổng trị giá quà tặng: 10.738.000 đồng Các nội dung khác giữ nguyên. Nội dung đã đăng ký: Tổng trị giá hàng khuyến mại: 10.738.000 đồng Tổng trị giá quà tặng: 5.369.000 đồng Mua mỗi 02 cây Cây Xúc xích tiệt trùng cay 60g trị giá (+VAT) 7.000 đồng/ cây được tặng 01 cây cùng loại

Nội dung chương trình:

Nội dung điều chỉnh: Tổng trị giá hàng khuyến mại: 21.476.000 đồng Tổng trị giá quà tặng: 10.738.000 đồng Các nội dung khác giữ nguyên. Nội dung đã đăng ký: Tổng trị giá hàng khuyến mại: 10.738.000 đồng Tổng trị giá quà tặng: 5.369.000 đồng Mua mỗi 02 cây Cây Xúc xích tiệt trùng cay 60g trị giá (+VAT) 7.000 đồng/ cây được tặng 01 cây cùng loại

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẶNG SẢN PHẨM CHO CÁC CHI NHÁNH C.P.
Bắt đầu: 02/12/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 04/12/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 23/12/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO CÁC CHI NHÁNH C.P.
Bắt đầu: 25/12/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 31/12/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU _ 2
Bắt đầu: 15/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Mua 7 hộp yến sào 15% FIDINEST tặng 7 gói cháo yến
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
HOTLINE
38.239.572