Khuyến mại suất du lịch cho khách hàng khi mua xi măng Vicem Hà Tiên thông qua NPP

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Suất du lịch Úc hoặc tương đương trị giá 80.000.000 đồng/suất

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng khi mua xi măng Vicem Hà Tiên thông qua Nhà phân phối

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 10/05/2019 đến ngày 10/09/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua xi măng Vicem Hà Tiên thông qua NPP khi đạt lượng tối thiểu theo quy định sẽ được hưởng suất du lịch Úc hoặc tương đương trị giá 80.000.000 đồng/suất. Mỗi khách hàng có mức sản lượng tiêu thụ tối thiểu khác nhau (chi tiết đính kèm)

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua xi măng thông qua NPP khi đạt lượng tối thiểu theo quy định sẽ được hưởng suất du lịch (chi tiết đính kèm thông báo) Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg: + Giá XM Xây tô xuất tại Phú Hữu: 1.380.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu: 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.590.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.610.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.580.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.610.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư Vĩnh Tường - Gyproc 2018
Bắt đầu: 02/05/2018
Kết thúc: 31/10/2019
Cung cấp mẫu sản phẩm
Bắt đầu: 18/09/2018
Kết thúc: 30/09/2019
HOTLINE
38.239.572