Khuyến mại suất du lịch cho khách hàng khi mua xi măng Vicem Hà Tiên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Suất du lịch Nhật Bản hoặc tương đương trị giá 50.000.000 đồng/suất

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng khi mua xi măng Vicem Hà Tiên thông qua Nhà phân phối

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 10/05/2019 đến ngày 10/08/2019
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua xi măng Vicem Hà Tiên rời thông qua NPP khi đạt lượng tối thiểu theo quy định sẽ được hưởng suất du lịch Nhật Bản hoặc tương đương trị giá 50.000.000 đồng/suất. Mỗi khách hàng có mức sản lượng tiêu thụ tối thiểu khác nhau (chi tiết đính kèm)

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua xi măng thông qua NPP khi đạt lượng tối thiểu theo quy định sẽ được hưởng suất du lịch (chi tiết đính kèm thông báo) Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên rời bình quân: 1.300.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572