Khuyến mại suất du lịch cho Cửa hàng vật liệu xây dựng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Suất du lịch Phú Quốc hoặc tương đương trị giá 4.500.000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên Nền móng

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các Cửa hàng vật liệu xây dựng (CHVLXD) tại khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:135.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

CH VLXD tại khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12 cứ mua mỗi 150 tấn Vicem Hà Tiên nền móng sẽ được khuyến mại 01 suất du lịch Phú Quốc hoặc tương đương trị giá 4.500.000 đồng.

Nội dung chương trình:

1. CH VLXD tại khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12 cứ mua mỗi 150 tấn Vicem Hà Tiên nền móng sẽ được khuyến mại 01 suất du lịch Phú Quốc hoặc tương đương trị giá 4.500.000 đồng. 2. Giá bán của Vicem Hà Tiên nền móng xuất tại Phú Hữu: 1.670.000 đồng/tấn.

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572