KHUYẾN MÃI QUÝ 1-TTBONA220100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vàng SJC loại 0,5 chỉ, phiếu mua vàng PNJ hoặc hàng hóa thương hiệu bao gồm các sản phẩm thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Sonboss Luxe, Spring, Suporseal (không bao gồm Sonboss Hipoz)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Sonboss Luxe, Spring (không bao gồm bột trét, Sonboss Hipoz, Suporseal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ XIN: các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP. HCM trừ CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CB) HỘ KINH DOANH TT PHA SON MAU TU DONG THUONG LONG I (MKH: C51B) CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH: các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP. HCM trừ CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CB) HỘ KINH DOANH TT PHA SON MAU TU DONG THUONG LONG I (MKH: C51B) TRẦN THỊ THANH THÚY (MKH: R103B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/01/2022 đến ngày 31/03/2023
Tổng giá trị giải thưởng:2.700.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 28/02/2023
SPEC - KHUYẾN MẠI QUÝ 1 2022-TTSPNA220100
Bắt đầu: 02/01/2022
Kết thúc: 31/03/2023

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“TẶNG KỆ TRƯNG BÀY EXPO” - TTEXNA213700
Bắt đầu: 01/12/2021
Kết thúc: 28/02/2023
HOTLINE
38.239.572