KHUYẾN MÃI QUÝ 1-TTBONA220100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vàng SJC loại 0,5 chỉ, phiếu mua vàng PNJ hoặc hàng hóa thương hiệu bao gồm các sản phẩm thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Sonboss Luxe, Spring, Suporseal (không bao gồm Sonboss Hipoz)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Sonboss Luxe, Spring (không bao gồm bột trét, Sonboss Hipoz, Suporseal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ XIN: các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP. HCM trừ CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CB) HỘ KINH DOANH TT PHA SON MAU TU DONG THUONG LONG I (MKH: C51B) CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH: các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP. HCM trừ CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CB) HỘ KINH DOANH TT PHA SON MAU TU DONG THUONG LONG I (MKH: C51B) TRẦN THỊ THANH THÚY (MKH: R103B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/01/2022 đến ngày 31/03/2023
Tổng giá trị giải thưởng:2.700.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỚI NĂM 2022-TTMGNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
EXPO - KHUYẾN MẠI DU LỊCH NĂM 2022-TTEXNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU EXPO 2022 -TTEXNA220500
Bắt đầu: 05/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ 2022-TTEXNA220600
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
KHAI XUÂN RƯỚC LỘC CÙNG SPEC-TTSPNB220100
Bắt đầu: 10/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572