KHUYẾN MẠI NPP THIÊN ÂN

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BLUESTONE BLB-5229 GIÁ 1,199,000 ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3355 GIÁ 899,000 ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3311 GIÁ 349,000 KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3351 GIÁ 799,000 MÁY XAY SINH TỐ BLB-5218 GIÁ 899,000 BỘ HỘP THỦY TINH CAREZ GIÁ 181,364 CHẢO FPC135AI-24 GIÁ 349,000 NỒI CAREZ CPC258DI-24 GIÁ 899,000 MÁY XAY SINH TỐ BLB-5316 GIÁ 899,000 SẤY TÓC HDB-1828F GIÁ 299,000

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7363 GIÁ 2,799,000 NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BLUESTONE AFB-5859 GIÁ 2,499,000 MÁY XAY SINH TỐ BLUESTONE BLB-5338 GIÁ 1,469,000 VĨ NƯỚNG ĐIỆN BLUESTONE EGB-7408 GIÁ 899,000 NỒI ÁP SUẤT BLUESTONE PCB-5757D GIÁ 2,699,000 NỒI CƠM ĐIỆN TỬ BLUESTONE RCB-5507 GIÁ 699,000 MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BLUESTONE BLB-5215 GIÁ 699,000 MÁY ÉP TRÁI CÂY BLUESTONE JEB-6519 GIÁ 1,049,000 MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7326 GIÁ 1,769,000 LÒ NƯỚNG EOB-7566S GIÁ 2,399,000 LÒ NƯỚNG EOB-7589S GIÁ 3,099,000 MÁY XAY SINH TỐ BLB-5316 GIÁ 899,000 SẤY TÓC HDB-1828F GIÁ 299,000

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

NPP THIÊN ÂN

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 27/01/2018 đến ngày 27/04/2018
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BLUESTONE BLB-5229 GIÁ 1,199,000 ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3355 GIÁ 899,000 ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3311 GIÁ 349,000 KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3351 GIÁ 799,000 MÁY XAY SINH TỐ BLB-5218 GIÁ 899,000 BỘ HỘP THỦY TINH CAREZ GIÁ 181,364 CHẢO FPC135AI-24 GIÁ 349,000 NỒI CAREZ CPC258DI-24 GIÁ 899,000 MÁY XAY SINH TỐ BLB-5316 GIÁ 899,000 SẤY TÓC HDB-1828F GIÁ 299,000

Nội dung chương trình:

MUA MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7363 GIÁ 2,799,000 CHIẾT KHẤU 11%, TẶNG KÈM MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BLUESTONE BLB-5229 GIÁ 1,199,000 MUA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BLUESTONE AFB-5859 GIÁ 2,499,000 CHIẾT KHẤU 4%, TẶNG KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3355 GIÁ 899,000 MUA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BLUESTONE AFB-5859 GIÁ 2,499,000 CHIẾT KHẤU 12%, TẶNG KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3311 GIÁ 349,000 MUA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BLUESTONE AFB-5859 GIÁ 2,499,000TẶNG KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3351 GIÁ 799,000 MUA MÁY XAY SINH TỐ BLUESTONE BLB-5338 GIÁ 1,469,000 CHIẾT KHẤU 1%, TẶNG KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3355 GIÁ 899,000 MUA MÁY XAY SINH TỐ BLUESTONE BLB-5338 GIÁ 1,469,000, TẶNG KÈM ẤM ĐUN SIÊU TỐC BLUESTONE KTB-3351 GIÁ 799,000 MUA VĨ NƯỚNG ĐIỆN BLUESTONE EGB-7408 GIÁ 899,000 CHIẾT KHẤU 9% ,TẶNG KÈM CHẢO CAREZ MUA NỒI ÁP SUẤT BLUESTONE PCB-5757D GIÁ 2,699,000 TẶNG MÁY XAY SINH TỐ BLB-5218 MUA NỒI CƠM ĐIỆN TỬ BLUESTONE RCB-5507 GIÁ 699,000 TẶNG KÈM CHẢO FPC135AI-24 MUA MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BLUESTONE BLB-5215 GIÁ 699,000 TẶNG KÈM BỘ HỘP THỦY TINH CAREZ GIÁ 181,364 MUA MÁY ÉP TRÁI CÂY BLUESTONE JEB-6519 GIÁ 1,049,000 TẶNG KÈM BỘ HỘP THỦY TINH CAREZ GIÁ 181,364 MUA MÁY LÀM SỮA ĐẬU NÀNH BLUESTONE SMB-7326 GIÁ 1,769,000 CHIẾT KHẤU 7% TẶNG KÈM NỒI VÀ CHẢO CAREZ MUA LÒ NƯỚNG EOB-7566S GIÁ 2,399,000 TẶNG NỒI CAREZ CPC258DI-24 MUA LÒ NƯỚNG EOB-7589S GIÁ 3,099,000 TẶNG NỒI CAREZ CPC258DI-24 VÀ CHẢO CAREZ FPC135AI-24 MUA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BLUESTONE AFB-5859 GIÁ 2,499,000 TẶNG CHẢO CAREZ FPC135AI-24 MUA MÁY XAY SINH TỐ BLUESTONE BLB-5316 GIÁ 899,000 TẶNG SẤY TÓC BLUESTONE HDB-1828F GIÁ 299,000

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TARA

Tích lũy Tặng Xe, Vàng
Bắt đầu: 25/05/2018
Kết thúc: 30/04/2019
Thông báo khuyến mại 133
Bắt đầu: 26/05/2018
Kết thúc: 30/04/2019
Chương trình TA
Bắt đầu: 21/06/2018
Kết thúc: 30/04/2019
Chương trình khuyến mại tặng ấm đun
Bắt đầu: 29/08/2018
Kết thúc: 30/04/2019
THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI TẶNG HÀNG
Bắt đầu: 30/08/2018
Kết thúc: 30/04/2019
Khuyến mại tặng quà
Bắt đầu: 31/08/2018
Kết thúc: 30/04/2019

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572