KHUYẾN MẠI KEO CHÀ RON, KEO DÁN GẠCH EXPO VÀ SUPORSEAL-TTEXNC220100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Expo, Suporseal (trừ hàng độc quyền)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

keo chà ron Expo, keo dán gạch Expo, chống thấm Suporseal

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP.HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:102.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
EXPO - KHUYẾN MẠI DU LỊCH NĂM 2022-TTEXNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỚI NĂM 2022-TTMGNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU EXPO 2022 -TTEXNA220500
Bắt đầu: 05/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ 2022-TTEXNA220600
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
KHAI XUÂN RƯỚC LỘC CÙNG SPEC-TTSPNB220100
Bắt đầu: 10/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572