KHUYẾN MẠI KEO CHÀ RON, KEO DÁN GẠCH EXPO VÀ SUPORSEAL-TTEXNC220100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Expo, Suporseal (trừ hàng độc quyền)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

keo chà ron Expo, keo dán gạch Expo, chống thấm Suporseal

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP.HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:102.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572