Khuyến mại cho Khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Giải thưởng hàng tháng: Iphone 13 256gb; Pin sạc Samsung; - Giải thưởng 6 tháng: Honda SH 150i, Iphone 13 pro max 256GB, Macbook Pro 13 256GB, Ipad Pro 11 256GB, Samsung Galaxy A12

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ giao dịch chứng khoán

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

- Khách hàng mới: khách hàng mới được hiểu là khách hàng mở tài khoản mới từ ngày 1/1/2022 (bao gồm tài khoản sub 00 và sub 01; - Khách hàng hiện tại: khách hàng hiện tại là toàn bộ khách hàng đã và đang giao dịch tại công ty và mở tài khoản trước ngày 1/1/2022 (khách hàng đã có sẵn tài khoản sub 00 và mở mới sub 01 được xem như là khách hàng hiện tại)

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:1.815.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Trao thưởng dựa trên xếp hạng chỉ số vòng quay vốn từ cao xuống thấp (Chỉ số vòng quay vốn = Tổng giá trị giao dịch/ Dư nợ ký quỹ trung bình) a. Cơ cấu giải thưởng hàng tháng: - 06 Giải đặc biệt: Iphone 13 256gb trị giá 25 triệu đồng cho 6 Tài khoản có GTGD tối thiểu trong tháng đạt 10 tỷ đồng đối với khách hàng mới và 15 tỷ đồng đối với khách hàng hiện tại. - 30 giải khuyến khích: Pin sạc Samsung trị giá 01 triệu đồng cho 30 Tài khoản có GTGD tối thiểu trong thángđạt 3 tỷ đồng đối với khách hàng mới và 5 tỷ đồng đối với khách hàng hiện tại. b. Cơ cấu giải thưởng 6 tháng: Dành cho các tài khoản có GTGD tối thiểu đạt 120 tỷ đồng (khách hàng mới) và 180 tỷ đồng (khách hàng hiện tại) - 02 giải đặc biệt: xe máy Honda SH 150i trị giá 75 triệu đồng; - 02 giải nhất: Iphone 13 pro max trị giá 35 triệu đồng; - 04 giải nhì: Macbook Pro 13 256GB trị giá 33 triệu đồng; - 06 giải ba: Ipad Pro 11 256GB trị giá 25 triệu đồng; - 06 giải tư: Airpod Pro trị giá 5,5 triệu đồng. Dành cho các tài khoản có GTGD tối thiểu đạt 40 tỷ đồng (khách hàng mới) và 60 tỷ đồng (khách hàng hiện tại) - 50 giải khuyến khích: Samsung Galaxy A12 trị giá 4 triệu đồng.

Nội dung chương trình:

* Các khách hàng giao dịch chứng khoán trên tài khoản mở tại KIS - Khách hàng mới: khách hàng mới được hiểu là khách hàng mở tài khoản mới từ ngày 1/1/2022 (bao gồm tài khoản sub 00 và sub 01; - Khách hàng hiện tại: khách hàng hiện tại là toàn bộ khách hàng đã và đang giao dịch tại công ty và mở tài khoản trước ngày 1/1/2022 (khách hàng đã có sẵn tài khoản sub 00 và mở mới sub 01 được xem như là khách hàng hiện tại). * KIS sẽ tính chỉ số vòng quay vốn của mỗi khách hàng theo công thức: (Chỉ số vòng quay vốn = Tổng giá trị giao dịch/ Dư nợ ký quỹ trung bình). a. Cơ cấu giải thưởng tháng: KIS sẽ chọn ra 36 khách hàng có chỉ số vòng quay vốn cao nhất cuối mỗi tháng theo thứ tự từ cao xuống thấp (18 KH mới và 18 khách hàng hiện tại) và trao thưởng, trong đó: - 06 giải đặc biệt: Iphone 13 256GB trị giá 25 triệu đồng cho 06 tài khoản (3 khách mới và 3 khách hiện tại) có chỉ số vòng quay vốn cao nhất và giá trị giao dịch (GTGD) tối thiểu trong tháng đạt 10 tỷ đồng đối với khách hàng mới và 15 tỷ đồng đối với khách hàng hiện tại. - 30 giải khuyến khích: Pin sạc Samsung trị giá 01 triệu đồng cho 30 tài khoản (15 khách hàng mới và 15 khách hàng hiện tại) có chỉ số vòng quay vốn cao tiếp theo và GTGD tối thiểu trong tháng đạt 03 tỷ đồng đối với khách hàng mới và 5 tỷ đồng đối với khách hàng hiện tại. b. Cơ cấu giải thưởng 6 tháng: KIS sẽ chọn ra 70 khách hàng có chỉ số vòng quay vốn cao nhất cuối 6 tháng theo thứ tự từ cao xuống thấp (35 KH mới và 35 khách hàng hiện tại), trong đó: * 20 giải đầu tiên dành cho 20 khách hàng có chỉ số vòng quay vốn cao nhất (10 khách mới 10 khách hiện tại) kèm điều kiện có GTGD tối thiểu đạt 120 tỷ đồng đới với khách hàng hiện tại và 180 tỷ đồng đối với khách hàng mới, trong đó: - 02 giải đặc biệt: xe máy Honda SH 150i trị giá 75 triệu đồng cho 02 tài khoản có chỉ số vòng quay vốn cao nhất (1 khách hiện tại 1 khách mới); - 02 giải nhất: Iphone 13 Pro max trị giá 35 triệu đồng cho 02 tài khoản có chỉ số vòng quay vốn cao thứ nhì (1 khách hiện tại 1 khách mới); - 04 giải nhì: Macbook Pro 13 256GB trị giá 33 triệu đồng cho 04 tài khoản có chỉ số vòng quay vốn cao thứ ba (2 khách hiện tại 2 khách mới); - 06 giải ba: Ipad Pro 11 256GB trị giá 25 triệu đồng cho 06 tài khoản có chỉ số vòng quay vốn cao thứ tư (3 khách hiện tại 3 khách mới); - 06 giải tư: Airpod Pro trị giá 5,5 triệu đồng cho 06 tài khoản có chỉ số vòng quay vốn cao thứ năm (3 khách hiện tại 3 khách mới). * 50 giải khuyến khích: Samsung Galaxy A12 trị giá 04 triệu đồng dành cho các khách hàng có chỉ số vòng quay vốn cao tiếp theo (25 khách mới và 25 khách hiện tại) kèm điều kiện có GTGD tối thiểu đạt 40 tỷ đồng đối với khách hàng mới và 60 tỷ đồng đối với khách hàng hiện tại. * Trường hợp có nhiều khách hàng cùng đạt chỉ số vòng quay vốn giống nhau và đạt kiều kiện GTGD tối thiểu, khách hàng có giá trị giao dịch cao hơn sẽ trúng giải.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Chương trình mở tài khoản tháng 5 và tháng 6 năm 2022
Bắt đầu: 16/05/2022
Kết thúc: 15/06/2022

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572