KHUYẾN MÃI BĂNG CUỘN Y TẾ NEXCARE MẪU SST-1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Băng cuộn y tế Nexcare mẫu SST-1

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Băng cuộn y tế Nexcare mẫu SST-1

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn quốc

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 02/12/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 10 gói Băng cuộn y tế Nexcare mẫu STT-1 giá người tiêu dùng 140,000 VND/cuộn được tặng 1 cuộn cùng loại

Nội dung chương trình:

Mua 10 gói Băng cuộn y tế Nexcare mẫu STT-1 giá người tiêu dùng 140,000 VND/cuộn được tặng 1 cuộn cùng loại

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572