KHÔNG CÒN CỌNG CỎ - CS18 ĐBSCL

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cantanil 550EC qui cách 480ml x 20 chai giá 87.100 đồng/chai.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dietmam 360EC qui cách 100ml x 100 chai giá 3.100.000 đồng/thùng. Dietmam 360EC qui cách 500ml x 20 chai chai giá 2.646.000 đồng/thùng. Dietmam 360EC qui cách 1 lít x 20 chai giá 5.160.000 đồng/thùng. Bolis 12GB (Bao vàng, hạt đỏ) qui cách 1kg x 20 gói giá 867.000 đồng/thùng. Super Bu 60EC qui cách 1 lít x 20 chai giá 3.380.000 đồng/thùng. Super Bu 60EC qui cách 500ml x 20 chai giá 1.740.000 đồng/thùng. Super Bu 60EC qui cách 100ml x 100 chai giá 1.890.000 đồng/thùng. Cantanil 550EC qui cách 480ml x 20 chai giá 1.742.000 đồng/thùng. Cantanil 550EC qui cách 1 lít x 20 chai giá 3.388.000 đồng/thùng.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là đại lý tại TP.HCM.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 15/07/2020
Tổng giá trị giải thưởng:100.185.150 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng quà.

Nội dung chương trình:

Cứ doanh số đạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn) tặng 01 chai Cantanil 550EC 480ml. Ghi chú: - Doanh số khuyến mại được cộng dồn (bao gồm mua hàng trực tiếp từ Công ty TNHH ADC và mua hàng qua Nhà Phân Phối của Công ty TNHH ADC) trong suốt thời gian khuyến mại. - Quý đại lý sẽ chịu các khoản Thuế phát sinh theo luật Nhà Nước quy định (nếu có). - Quà khuyến mại sẽ do Công ty TNHH ADC tổng kết và chi trả.

Sản phẩm của Công ty TNHH ADC

NGỌT NGÀO CÙNG HELP
Bắt đầu: 01/06/2020
Kết thúc: 31/08/2020
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI SỐ 20 VÙNG ĐBSCL
Bắt đầu: 16/06/2020
Kết thúc: 15/07/2020
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI SỐ 21 VÙNG ĐBSCL
Bắt đầu: 02/07/2020
Kết thúc: 31/07/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572