Khởi Động Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương – năm 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bộ quà tặng Kick Start 2020 (bao gồm áo thun, nón, ô, vòng đeo tay thông minh, túi vải (hoặc quà tặng tùy chọn tương đương)) trị giá 580.000 đồng/bộ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Theo Danh mục hàng hóa đã thông báo tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương theo quy định pháp luật.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Thành Viên (Nhà Phân Phối) của Herbalife Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 30/11/2020
Tổng giá trị giải thưởng:5.452.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo đúng Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

Giai đoạn 1: Trong Giai đoạn 1 của thời gian khuyến mại, Thành Viên của Herbalife Việt Nam có ngày đăng ký hợp lệ trước ngày 01/02/2020 khi tích lũy đạt thêm 200 điểm Doanh Số Trực Tiếp (tương đương với 6.779.000 đồng) mỗi tháng trong 03 tháng liên tục (tháng 01/2020 (tính từ ngày 20/01/2020), 02/2020 và 3/2020) dựa trên Điểm Doanh Số Trực Tiếp của Tháng Cơ Sở là tháng 12/2019 thì sẽ được tặng một Bộ quà tặng Kick Start 2020 (bao gồm áo thun, nón, ô, vòng đeo tay thông minh, túi vải (hoặc quà tặng tùy chọn tương đương)) như quy định tại mục 6. Giai đoạn 2: Trong Giai đoạn 2 của thời gian khuyến mại, Thành Viên của Herbalife Việt Nam có ngày đăng ký hợp lệ trước ngày 01/10/2020 khi tích lũy đạt thêm 200 Điểm Doanh Số Trực Tiếp (tương đương với 6.779.000 đồng) mỗi tháng trong 03 tháng liên tục (tháng 9/2020, 10/2020 và 11/2020) dựa trên Điểm Doanh Số Trực Tiếp của Tháng Cơ Sở là tháng 08/2020 thì sẽ được tặng một Bộ quà tặng Kick Start 2020 như quy định tại mục 6. Lưu ý: _Mỗi Thành Viên đạt điều kiện chỉ được nhận 01 phần quà trong suốt chương trình khuyến mại; _Nếu Thành Viên có ngày đăng ký hợp lệ trước ngày 01/01/2020 hoặc trước ngày 01/09/2020, Điểm Doanh Số trực Tiếp của Tháng Cơ Sở sẽ được tính lần lượt bằng Điểm Doanh Số Trực Tiếp của tháng 12/2019 và tháng 08/2020; _Nếu Thành Viên có ngày đăng ký hợp lệ trong tháng 01/2020 hoặc tháng 09/2020, Điểm Doanh Số Trực Tiếp của Tháng Cơ Sở sẽ được tính là 0; _Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công Ty sẽ công bố Danh sách các Thành Viên đáp ứng đủ điều kiện xét chuẩn và gửi quà tặng về địa chỉ được Thành Viên cung cấp gần nhất; _Tất cả quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hàng hóa hoặc quyền lợi tương đương. Người được hưởng khuyến mại tự chịu mọi trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Chương trình có thể được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mại khác.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
HOTLINE
38.239.572