KHAI XUÂN RƯỚC LỘC CÙNG SPEC-TTSPNB220100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

voucher mua vàng PNJ, nhẫn vàng SJC 9999 0.5 chỉ, nón bảo hiểm Spec, mày chà nhám rung tròn Bosch, hàng hóa thương hiệu gồm tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Spec , Suporseal (không bao gồm các sản phẩm Spec Eko, Spec Pro, Tippo, Woko)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Spec (không bao gồm các sản phẩm Spec Eko, Spec Pro, Tippo, Woko, Suporseal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các cửa hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP. HCM trừ khách hàng CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CS) CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CSC) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ DÂN (MKH: A94S) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG QUÂN GIA LAI (MKH: L170C1S) CÔNG TY TNHH XD TM DV TÂN HIỆP HƯNG (MKH: S69S) CÔNG TY TNHH LONG VŨ (MKH: N216SW) CÔNG TY TNHH MTV CHÍN KHƯƠNG (MKH: I235SC) Khách hàng mới mua bán lần đầu các sản phẩm nêu trên trong thời gian 10/01/2022 - 25/01/2022 . Sau đơn hàng đầu tiên thì doanh số ở đơn hàng tiếp theo được tính vào chương trình khuyến mại này

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:840.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
EXPO - KHUYẾN MẠI DU LỊCH NĂM 2022-TTEXNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỚI NĂM 2022-TTMGNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU EXPO 2022 -TTEXNA220500
Bắt đầu: 05/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ 2022-TTEXNA220600
Bắt đầu: 06/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG SPEC 2022-TTSPNA220300
Bắt đầu: 11/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572