Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Yến sào tinh chế, nước yến sào Sanest các loại, bánh yến Sanest Cake, nhân điều Sanest Foods và Casanco, sữa chua Sanest Spirulina, sữa chua yến Fucoidan, nước giải khát Sanna, Vi cá, Dược tửu Hải mã Yến sào Khánh Hòa, và các loại thẻ Khách hàng (Thẻ Khách hàng, Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Hồng, Thẻ Xanh) .

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm Yến tổ đảo thiên nhiên. Sản phẩm yến sào tinh chế. Sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest: các loại đóng lon và đóng lọ. Sản phẩm thực phẩm Sanest Foods: Bánh yến Sanest Cake, nhân điều Sanest Foods và Casanco, sữa chua tảo thiên nhiên Sanest Spirulina, sữa chua yến Fucoidan, Vi cá, Dược tửu Hải mã Yến sào Khánh Hòa. Sản phẩm nước giải khát Sanna.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có thẻ: Thẻ Khách hàng, Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Hồng, Thẻ Xanh, người tiêu dùng mua hàng trực tiếp tại Hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh.

Địa điểm:Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua hàng được tặng thẻ khách hàng và tích lũy điểm theo mức độ thẻ Khách hàng (Thẻ Khách hàng, Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Hồng, Thẻ Xanh). Khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa với trị giá mua tối thiểu là 200.000 đồng sẽ được cấp 01 Thẻ Khách hàng – Customer Card (sau khi đã khai báo thông tin cá nhân) với mã số theo dõi hợp lệ trên hệ thống: a. Thẻ khách hàng (Customer Card) b. Thẻ Bạc (Silver Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 500. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 500 c. Thẻ Vàng (Gold Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 1.500. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 1.500 d. Thẻ Hồng (Diamond Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 3.000. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 3.000 e. Thẻ Xanh (Premier Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 5.000. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 5.000

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh với các sản phẩm và cơ cấu điểm tích lũy như file đính kèm. - Điểm tích lũy là điểm được qui đổi theo trị giá mua hàng và tính đến hàng đơn vị của điểm tích lũy cho mặt hàng đó, phần doanh số dư lại chưa cấu thành đủ 01 đơn vị điểm tích lũy xem như không được tính. - Đối với các hạng thẻ ưu đãi: thẻ Bạc, thẻ Vàng, thẻ Hồng, thẻ Xanh số điểm tích lũy của khách hàng sẽ được quy đổi thành điểm thưởng theo định mức 01 điểm tích lũy trị giá 1.000 đồng. Khách hàng được sử dụng tài khoản thưởng để quy đổi ra các dòng sản phẩm theo quy định tại lần mua hàng kế tiếp. * Sản phẩm được qui đổi: - Các sản phẩm yến sào thiên nhiên tinh chế (không bao gồm yến tinh chế hộp quà tặng: 016G, 017G,018G,019G), nước yến sào Sanest các loại, sản phẩm thực phẩm Sanest Foods (không bao gồm bánh Trung thu), sản phẩm nhân điều Casanco và sản phẩm nước giải khát Sanna các loại. - Đơn giá quy đổi của các sản phẩm theo quy định giá bán tại hệ thống cửa hàng GTSP trực thuộc Công ty (không tính chiết khấu và khuyến mãi). - Không tích điểm khi khách hàng sử dụng tiền trong tài khoản thưởng để quy đổi sản phẩm.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nhà nước MTV yến sào Khánh Hòa

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 23/12/2016
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572