Hoàn phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế ACB mở mới

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ tín dụng quốc tế ACB mở mới (Visa Signature; Visa Platinum; Visa/JCB Gold; Visa Business)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có đủ năng lực pháp luật - hành vi dân sự và là chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế ACB mở mới theo hình thức không có tài sản bảo đảm thỏa điều kiện tham gia chương trình.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021, khách hàng đăng ký mở mới thành công thẻ tín dụng Visa Signature, có đóng phí thường niên là 1.900.000 VNĐ và chi tiêu tối thiểu 5.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ phát hành sẽ được hoàn phí thường niên vào thẻ tín dụng. - Từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021, khách hàng đăng ký mở mới thành công thẻ tín dụng Visa Platinum, có đóng phí thường niên là 1.299.000 VNĐ và chi tiêu tối thiểu 3.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ phát hành sẽ được hoàn phí thường niên vào thẻ tín dụng. - Từ 01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021, khách hàng đăng ký mở mới thành công thẻ tín dụng Visa Gold/ Visa Business/ JCB Gold, có đóng phí thường niên là 400.000 VNĐ và chi tiêu tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ phát hành sẽ được hoàn phí thường niên vào thẻ tín dụng.

Nội dung chương trình:

- Các mốc thời gian mở thẻ, thời gian giao dịch, thời gian báo nợ, thời gian thông báo trúng thưởng được cập nhật theo thời gian khuyến mại điều chỉnh. Chi tiết xem file Thể lệ đính kèm. - Các nội dung khác trong Thể lệ vẫn giữ nguyên theo hồ sơ gốc số 10930/TBKM-ON21 và hồ sơ bổ sung số 23402/TBKM-ON21

Sản phẩm của Ngân Hàng TMCP Á Châu

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572