HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG TIKI THÁNG 06,07,08/2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn_QT (Lốc 6) : 144.000VND - Tổ yến chưng sẵn 10% hương sâm_QT (Lốc 6) : 153.600VND - Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn_QT (Khay 3): 64.800 VND - Tổ Yến Chưng Sẵn 10% hương sâm_QT (Khay 3) : 69.600 VND - Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn_QT (Hũ) : 24.960VND - Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple_QT (Lốc 6) : 124.800VND - Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Hũ) : 21.600VND - Bột yến mạch Tổ Yến (8 gói) : Hộp: 30.720VND

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn (Lốc 6) : 340.000VND - Tổ yến chưng sẵn 10% hương sâm (Lốc 6) : 360.000VND - Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn (Khay 3): 175.000 VND - Tổ Yến Chưng Sẵn 10% hương sâm (Khay 3) : 185.000 VND - Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn (Hũ) : 59.000VND - Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Lốc 6) : 295.000VND - Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Hũ) : 50.000VND - Bột yến mạch Tổ Yến (8 gói) : Hộp: 64.000VND

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tiki, Người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 29/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Mua 02 Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn (Lốc 6) : 340.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn_QT (Lốc 6) : 144.000VND - Mua 02 Tổ yến chưng sẵn 10% hương sâm (Lốc 6) : 360.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn 10% hương sâm_QT (Lốc 6) : 153.600VND - Mua 02 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn (Khay 3): 175.000 VND tặng 01 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn_QT (Khay 3): 64.800 VND - Mua 02 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% hương sâm (Khay 3) : 185.000 VND tặng 01 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% hương sâm_QT (Khay 3) : 69.600 VND - Mua 02 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn (Hũ) : 59.000VND tặng 01 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn_QT (Hũ) : 24.960VND - Mua 02 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Lốc 6) : 295.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple_QT (Lốc 6) : 124.800VND - Mua 02 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Hũ) : 50.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Hũ) : 21.600VND - Mua 02 Bột yến mạch Tổ Yến (8 gói) : Hộp: 64.000VND tặng 01 Bột yến mạch Tổ Yến (8 gói) : Hộp: 30.720VND

Nội dung chương trình:

- Mua 02 Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn (Lốc 6) : 340.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn_QT (Lốc 6) : 144.000VND - Mua 02 Tổ yến chưng sẵn 10% hương sâm (Lốc 6) : 360.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn 10% hương sâm_QT (Lốc 6) : 153.600VND - Mua 02 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn (Khay 3): 175.000 VND tặng 01 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn_QT (Khay 3): 64.800 VND - Mua 02 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% hương sâm (Khay 3) : 185.000 VND tặng 01 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% hương sâm_QT (Khay 3) : 69.600 VND - Mua 02 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn (Hũ) : 59.000VND tặng 01 Tổ Yến Chưng Sẵn 10% Đường phèn_QT (Hũ) : 24.960VND - Mua 02 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Lốc 6) : 295.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple_QT (Lốc 6) : 124.800VND - Mua 02 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Hũ) : 50.000VND tặng 01 Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (Hũ) : 21.600VND - Mua 02 Bột yến mạch Tổ Yến (8 gói) : Hộp: 64.000VND tặng 01 Bột yến mạch Tổ Yến (8 gói) : Hộp: 30.720VND

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572