Gửi hàng mẫu để khách hàng dùng thử, không phải trả tiền (2021-2022)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm, nghiên cứu sinh học phân tử. Hãng sản xuất: Qiagen. Xuất xứ: Châu Âu

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hóa chất, vật tư tiêu hao xét nghiệm, nghiên cứu sinh học phân tử. Hãng sản xuất: Qiagen. Xuất xứ: Châu Âu

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình có thể kết thúc sớm, khi đã hết lượng hàng khuyến mãi

Nội dung chương trình:

Để có thể tiếp cận và tìm kiếm khách hàng, Công ty gửi hàng mẫu (không thu tiền) để khách hàng dùng thử. - Không giới hạn số lượng, số lần hàng mẫu với khách hàng nhận, tuy nhiên giá trị hàng mẫu mỗi khách hàng nhận được tối đa 100 triệu / khách và cho 1 loại hàng hóa. - Chủng loại hàng mẫu: tính theo hộp, bộ (vì hàng không thể tách lẻ)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TL

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572