Hóa chất Ecolab

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hóa chất Ecolab

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hóa chất Ecolab

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty TNHH CPV FOOD

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 14/08/2020 đến ngày 14/08/2024
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Nhằm xúc tiến hoạt động mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Ecolab Việt Nam với Công ty TNHH CPV FOOD, Ecolab hỗ trợ cho CPV FOOD chương trình hỗ trợ như sau: - Mua 10 thùng Chất tẩy rửa SUPER TRUMP 20 LT (giá bán 2.172.700 VNĐ/ thùng) sẽ được tặng 1 thùng cùng loại trong thời gian của chương trình. -Mua 7 thùng Chất hỗ trợ tráng rửa RINSE DRY EXTRA 20 LT (giá bán 3.285.540 VNĐ/ thùng) sẽ được tặng 1 thùng cùng loại trong thời gian của chương trình. Tổng ngân sách dự kiến : 2.000.000.000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM

Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572