Go 3 pay 2 for Lunch Buffet

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dịch vụ ăn uống

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ ăn uống

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 10/09/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng đi theo nhóm 3 người thì sẽ chỉ thanh toán cho 2 người với giá buffet trưa là 777,924vnd/người (áp dụng cho thứ 4 hằng tuần)

Nội dung chương trình:

Khách hàng đi theo nhóm 3 người thì sẽ chỉ thanh toán cho 2 người với giá buffet trưa là 777,924vnd/người (áp dụng cho thứ 4 hằng tuần)

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DIPLOMAT

Khuyến mãi - Bienvenue Card
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Khuyến mãi cho tòa nhà CENTEC
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Khuyến mãi sau giờ làm việc - Lighten Your Wallet
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Tiệc Buffet Hải sản tối - thứ 6 và thứ 7 hằng tuần
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Khuyến mãi - Nhóm Giải Trí (Leisure Group)
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022

Sản phẩm liên quan

Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572