CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DIPLOMAT

Địa chỉ:Số 76-78, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:H9231-GL@ACCOR.COM

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DIPLOMAT

Khuyến mãi - Bienvenue Card
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Khuyến mãi cho tòa nhà CENTEC
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Khuyến mãi sau giờ làm việc - Lighten Your Wallet
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Tiệc Buffet Hải sản tối - thứ 6 và thứ 7 hằng tuần
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
Khuyến mãi - Nhóm Giải Trí (Leisure Group)
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572