Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dịch vụ nhà hàng ăn uống

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả các khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại các Chi nhánh của Công ty TNHH Một Thành Viên Phổ Đình

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 04/07/2020 đến ngày 31/12/2025
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Phiếu ưu đãi (voucher) trị giá 200.000VNĐ áp dụng cho hóa đơn từ 3.000.000VNĐ trở lên (bao gồm VAT) - Phiếu ưu đãi (voucher) trị giá 500.000VNĐ áp dụng cho hóa đơn từ 5.000.000VNĐ trở lên (bao gồm VAT) - Phiếu ưu đãi (voucher) trị giá 500.000VNĐ áp dụng cho hóa đơn từ 8.000.000VNĐ trở lên (bao gồm VAT) Điều kiện áp dụng: Phiếu ưu đãi được trừ trên giá trị chưa bao gồm VAT Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không hoàn tiền thừa. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

Sản phẩm của Công ty TNHH Một Thành Viên Phổ Đình

Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025

Sản phẩm liên quan

Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 17/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Thẻ VIP giảm giá cho khách hàng
Bắt đầu: 06/08/2020
Kết thúc: 06/08/2025
HOTLINE
38.239.572