Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dịch vụ nhà hàng ăn uống (trừ rượu)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phiếu ưu đãi (voucher) 10%

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả các khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại các Chi nhánh của Công ty TNHH Một Thành Viên Phổ Đình có sử dụng Thẻ AODAI (Thẻ Áo Dài)

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 10, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 04/07/2020 đến ngày 31/12/2025
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Công ty TNHH Một Thành Viên Phổ Đình tri ân khách hàng đến với Hệ thống nhà hàng Phổ Đình có thẻ AODAI (Thẻ Áo dài) sẽ được tặng phiếu ưu đãi (voucher) 10%.

Sản phẩm của Công ty TNHH Một Thành Viên Phổ Đình

Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025

Sản phẩm liên quan

Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 17/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Thẻ VIP giảm giá cho khách hàng
Bắt đầu: 06/08/2020
Kết thúc: 06/08/2025
HOTLINE
38.239.572