Giảm cước cho khách hàng tạo đơn hàng online và mang hàng gửi tại điểm giao dịch của Giao Hàng Nhanh

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dịch vụ Bưu chính, Dịch vụ chuyển phát do Công ty cung cấ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ Bưu chính, Dịch vụ chuyển phát do Công ty cung cấ

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Các đơn vị kinh doanh, cá nhân đã có tài khoản trên hệ thống https://5sao.ghn.vn/ của Giao Hàng Nhanh (Khách hàng thân thiết) có nhu cần sử dụng Dịch vụ chuyển phát, Dịch vụ Bưu chính do Công ty cung cấp.

Địa điểm:Quận 11, Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/12/2018
Tổng giá trị giải thưởng:12.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng đã có tài khoản trên hệ thống http://5sao.ghn.vn của Giao Hàng Nhanh khi tạo đơn hàng online trên hệ thống và mang hàng đến gửi tại một trong các điểm giao dịch của Giao Hàng Nhanh sẽ được khuyến mại như sau: - Khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo đơn hàng online trước, in và dán đơn hàng đã tạo (phiếu gửi A5) trên hàng hoá và mang đến điểm giao dịch của Giao Hàng Nhanh sẽ được giảm ngay 2.000 VNĐ (tương đương 10% so với giá cước dịch vụ thấp nhất theo Bảng giá dịch vụ giao hàng - Khách hàng tại các tỉnh thành khác tạo đơn hàng online trước, in và dán đơn hàng đã tạo (phiếu gửi A5) trên hàng hoá và mang đến điểm giao dịch của Giao Hàng Nhanh sẽ được giảm ngay 2.000 VNĐ (tương đương 10% so với giá cước dịch vụ thấp nhất theo Bảng giá dịch vụ giao hàng).

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

GHN Privileges – Ưu đãi đặc quyền
Bắt đầu: 10/10/2018
Kết thúc: 31/01/2020
CÙNG GHN GỬI HÀNG THẢ GA
Bắt đầu: 13/03/2019
Kết thúc: 22/04/2019
Mừng khách hàng cá nhân mới
Bắt đầu: 15/03/2019
Kết thúc: 30/04/2019
Gửi hàng khung giờ vàng 8h-14h
Bắt đầu: 19/03/2019
Kết thúc: 19/04/2019
KHUYẾN MÃI GỬI HÀNG TẠI BƯU CỤC
Bắt đầu: 01/04/2019
Kết thúc: 30/06/2019

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572