Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Địa chỉ:Số 469, Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://giaohangnhanh.vn
Điện thoại:18001201
Email:chamsockhachhang@giaohangnhanh.vn

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

GHN Privileges – Ưu đãi đặc quyền
Bắt đầu: 10/10/2018
Kết thúc: 31/01/2020
CÙNG GHN GỬI HÀNG THẢ GA
Bắt đầu: 13/03/2019
Kết thúc: 22/04/2019
Mừng khách hàng cá nhân mới
Bắt đầu: 15/03/2019
Kết thúc: 30/04/2019
Gửi hàng khung giờ vàng 8h-14h
Bắt đầu: 19/03/2019
Kết thúc: 19/04/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572