Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hoàn tiền và quy đổi hàng hóa dựa trên số điểm khách hàng tích lũy

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế MasterCard do VPB FC phát hành

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Những khách hàng cá nhân đã mở thẻ tín dụng Chuẩn/Plus của VPB FC thỏa mãn các điều kiện sau: o Có phát sinh giao dịch hợp lệ trong suốt thời gian diễn ra chương trình o Không hủy thẻ/ Không bị nợ quá hạn

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 22/06/2017 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tích lũy điểm và đổi điểm tích lũy được ra giá trị tiền hoàn lại hoặc các món quà tương ứng theo quy định của VPB FC theo từng thời kỳ

Nội dung chương trình:

VPB FC thực hiện tích lũy điểm cho khách hàng dựa trên tổng doanh số khách hàng thực hiện (bao gồm giao dịch thanh toán và rút tiền mặt) theo cơ cấu tích lũy điểm 1000 VND giao dịch = 2 điểm tích lũy. - VPB FC cho phép khách hàng đổi điểm tích lũy được ra giá trị tiền hoàn lại hoặc các món quà tương ứng theo quy định của VPB FC theo từng thời kỳ. - Tỷ lệ quy đổi điểm tích lũy: 1 điểm = 1 VND - Loại giao dịch được áp dụng: Áp dụng cho tất cả các giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ, giao dịch rút tiền mặt được ghi nợ thành công vào tài khoản thẻ (bao gồm cả giao dịch được thực hiện bởi thẻ chính và thẻ phụ) - Không áp dụng cho các giao dịch thanh toán phí và các lệ phí. - Không áp dụng cho các giao dịch ghi có lại trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện đổi quà. - Thẻ bị nợ quá hạn hoặc bị hủy không được tham gia chương trình - Hiệu lực điểm thưởng: Điểm thưởng có giá trị trong suốt thời gian hiệu lực thẻ - Điểm tích lũy không được phép chuyển nhượng cho Chủ thẻ khác

Sản phẩm của Công ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572