ENESIS CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI T07 ĐẾN 09.2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12 Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 6ml x 12 Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà thuốc / Công ty / Nhà Phân Phối / Tạp Hóa /

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 26/07/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 22 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 495.000 vnd tặng 2 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 45.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 11 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 247.500 vnd và tặng 4 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 96.000 vnđ - Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 12 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 270.000 vnd và tặng 4 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 96.000 vnđ - Mua 22 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 440.000 vnd tặng 2 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 40 .000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ - Mua 72 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 1.440.000 vnd tặng 8 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 160.000 vnd và và tặng 3 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 72.000 vnđ - Mua 242 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 484.000 vnd tặng 22 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 44.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ - Mua 1.152 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 2.304.000 vnd tặng 132 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 264.000 vnd và tặng 4 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 96.000 vnđ - Mua 22 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 748.000 vnd tặng 2 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 68.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ - Mua 72 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 2.448.000 vnd tặng 8 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 272.000 vnd và tặng 3 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 72.000 vnđ - Mua 22 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 352.000 vnd tặng 2 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 32.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ - Mua 72 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 1.152.000 vnd tặng 8 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 128.000 vnd và tặng 3 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 72.000 vnđ - Mua 4 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 96.000 vnd tặng 1 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 24.000 vnd

Nội dung chương trình:

Mua 22 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 495.000 vnd tặng 2 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 45.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ ( Tổng giá trị hàng khuyến mãi : 69.000 vnđ) Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 11 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 247.500 vnd và tặng 4 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 96.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 343.500 vnđ) - Mua 96 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 2.160.000 vnd tặng 12 hộp Bột sủi thanh nhiệt Sensa Cools fizz-Hương Chanh 7g x 6 gói trị giá 270.000 vnd và tặng 4 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 96.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 366.000 vnđ) - Mua 22 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 440.000 vnd tặng 2 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 40 .000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 64.000 vnđ) - Mua 72 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 1.440.000 vnd tặng 8 chai Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent 60ml trị giá 160.000 vnd và và tặng 3 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 72.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 232.000 vnđ) - Mua 242 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 484.000 vnd tặng 22 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 44.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ - Mua 1.152 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 2.304.000 vnd tặng 132 gói Kem xua muỗi Soffell 13 LT Mosquito Repellent, 6ml x 12 trị giá 264.000 vnd và tặng 4 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 96.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 360.000 vnđ) - Mua 22 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 748.000 vnd tặng 2 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 68.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 92.000 vnđ) - Mua 72 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 2.448.000 vnd tặng 8 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 80ml trị giá 272.000 vnd và tặng 3 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 72.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 344.000 vnđ) - Mua 22 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 352.000 vnd tặng 2 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 32.000 vnd và tặng 1 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 24.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 56.000 vnđ) - Mua 72 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 1.152.000 vnd tặng 8 chai Phun sương xua muỗi Soffell 130 SL Mosquito Repellent 30ml trị giá 128.000 vnd và tặng 3 Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt 55ml trị giá 72.000 vnđ ( Tỗng giá trị hàng khuyến mãi : 200.000 vnđ) - Mua 4 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 96.000 vnd tặng 1 chai Nước rửa tay sát khuẩn khử trùng ANTIS dạng xịt, 55ml trị giá 24.000 vnd

Sản phẩm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÂN PHỐI LIÊN HỢP ĐÔNG DƯƠNG

TẶNG HÀNG MẪU CHÀO HÀNG ENESIS
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/11/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ENESIS
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 31/10/2022
TẶNG HÀNG MẪU CHÀO HÀNG ENESIS
Bắt đầu: 08/09/2022
Kết thúc: 30/11/2022

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572