ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xe Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn+bột trét thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Sonboss Luxe, Spring, SB (không bao gồm sản phẩm dự án Hipoz, các sản phẩm SB22, SB43, SB44, SB04,)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

NGỌC VÂN III (MKH: A187B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:650.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200
Bắt đầu: 03/03/2020
Kết thúc: 31/12/2022
QUÀ TẶNG QUÝ 4 NĂM 2021 -TTMGNB212000
Bắt đầu: 06/10/2021
Kết thúc: 31/12/2022
"ĐỒNG HÀNH"-TTMGNA212500
Bắt đầu: 07/10/2021
Kết thúc: 31/12/2022
“ SPEC - KHUYẾN MÃI QUÝ 4/2021 ”- TTSPNA212400
Bắt đầu: 08/10/2021
Kết thúc: 31/12/2022
“CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI QUÝ 4” - TTBONA211400
Bắt đầu: 09/10/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200
Bắt đầu: 03/03/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572