ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xe Ford Ranger XLT AT 4x4 trị giá dự tính 779.000.000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn+bôt trét thuộc thương hiệu Sonboss, Sonboss Luxe, BB Blon, Spring , SB (không bao gồm sản phẩm dự án Hipoz, các sản phẩm SB22, SB43, SB44, SB04)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

DNTN BAY CHI 2 (MKH: E70B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 03/03/2020 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:779.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS 2020-2021 - TTBON20005
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBON20004
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
GẮN KẾT KHÁCH HÀNG - TTMGNA200200
Bắt đầu: 16/03/2020
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBON20004
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS 2020-2021 - TTBON20005
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572