ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xe Ford Ranger XLT AT 4x4 trị giá dự tính 779.000.000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn+bôt trét thuộc thương hiệu Sonboss, Sonboss Luxe, BB Blon, Spring , SB (không bao gồm sản phẩm dự án Hipoz, các sản phẩm SB22, SB43, SB44, SB04)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

DNTN BAY CHI 2 (MKH: E70B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 03/03/2020 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:779.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572