ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN - SPEC MIỀN NAM 2022-TTSPNA220200

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nhẫn Vàng SJC 0.5 Chỉ, Voucher mua Vàng PNJ, Áo thun Spec, Áo bảo hộ lao động Spec, Nón bảo hiểm Spec, hàng hóa thương hiệu bao gồm các sản phẩm Spec , Suporseal (trừ Spec Eko, Spec Pro, Tippo, Woko)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Spec (không bao gồm các sản phẩm Spec Eko, Spec Pro, Tippo, Woko, Suporseal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng mới lần đầu mua các sản phẩm trên, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi Nhánh Công ty 4 Oranges Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 30/06/2023
Tổng giá trị giải thưởng:808.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10.

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
EXPO - KHUYẾN MẠI DU LỊCH NĂM 2022-TTEXNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỚI NĂM 2022-TTMGNA220100
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
KHUYẾN MẠI SƠN EXPO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022-TTEXNA220200
Bắt đầu: 03/01/2022
Kết thúc: 30/06/2023
ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯƠNG HIỆU EXPO 2022 -TTEXNA220500
Bắt đầu: 05/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
Khuyến mại Dung môi sơn dầu JT-200 khi mua sơn Joton CT
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2027
HOTLINE
38.239.572