CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI PROMIX 2022 - 2023

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Pin 18V GBA 18V 4.0Ah trị giá 2.378.000 (+VAT) Túi dụng cụ Bosch trị giá 250.000 VNĐ (+VAT)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Toàn bộ các sản phẩm thuộc dòng máy pin Bosch 18V. Danh sách chi tiết ở file đính kèm.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người dùng cuối cùng của các sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2023
Tổng giá trị giải thưởng:16.833.080.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Cơ cấu 1: * Tặng 1 pin GBA 18V 4Ah trị giá 2.378.000 VNĐ (+VAT) khi mua 2 sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V thông qua ứng dụng BeConnected * Tổng số lượng giải thưởng: 3200 * Tổng giá trị cơ cấu 1: 3200 x 2.378.000 = 7.609.600.000 VNĐ 2. Cơ cấu 2: * Tặng 1 pin GBA 18V 4Ah trị giá 2.378.000 VNĐ (+VAT) và 1 Túi dụng cụ Bosch trị giá 250.000 VNĐ (+VAT) khi mua 3 sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V thông qua ứng dụng BeConnected * Tổng số lượng giải thưởng: 500 pin GBA 18V 4Ah và 500 Túi dụng cụ Bosch * Tổng giá trị cơ cấu 2: 500 x (2.378.000 +250.000) = 1.314.000.000 VNĐ 3. Cơ cấu 3: * Tặng 2 pin GBA 18V 4Ah trị giá 2.378.000 VNĐ (+VAT) và 1 Túi dụng cụ Bosch trị giá 250.000 VNĐ (+VAT) khi mua 4 sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V thông qua ứng dụng BeConnected * Tổng số lượng giải thưởng: 3160 pin GBA 18V 4Ah và 1580 Túi dụng cụ Bosch * Tổng giá trị cơ cấu 3: 3160 x 2.378.000 + 1580 x 250.000 = 7.909.480.000 VNĐ Tổng giá trị 3 cơ cấu giải thưởng: 7.609.600.000 + 1.314.000.000 + 7.909.480.000 = 16.833.080.000 VNĐ

Nội dung chương trình:

1. Cơ cấu 1: * Tặng 1 pin GBA 18V 4Ah trị giá 2.378.000 VNĐ (+VAT) khi mua 2 sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V thông qua ứng dụng BeConnected * Tổng số lượng giải thưởng: 3200 * Tổng giá trị cơ cấu 1: 3200 x 2.378.000 = 7.609.600.000 VNĐ 2. Cơ cấu 2: * Tặng 1 pin GBA 18V 4Ah trị giá 2.378.000 VNĐ (+VAT) và 1 Túi dụng cụ Bosch trị giá 250.000 VNĐ (+VAT) khi mua 3 sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V thông qua ứng dụng BeConnected * Tổng số lượng giải thưởng: 500 pin GBA 18V 4Ah và 500 Túi dụng cụ Bosch * Tổng giá trị cơ cấu 2: 500 x (2.378.000 +250.000) = 1.314.000.000 VNĐ 3. Cơ cấu 3: * Tặng 2 pin GBA 18V 4Ah trị giá 2.378.000 VNĐ (+VAT) và 1 Túi dụng cụ Bosch trị giá 250.000 VNĐ (+VAT) khi mua 4 sản phẩm máy Bosch dùng pin 18V thông qua ứng dụng BeConnected * Tổng số lượng giải thưởng: 3160 pin GBA 18V 4Ah và 1580 Túi dụng cụ Bosch * Tổng giá trị cơ cấu 3: 3160 x 2.378.000 + 1580 x 250.000 = 7.909.480.000 VNĐ Tổng giá trị 3 cơ cấu giải thưởng: 7.609.600.000 + 1.314.000.000 + 7.909.480.000 = 16.833.080.000 VNĐ

Sản phẩm của Chi Nhánh Công ty TNHH Bosch Việt Nam tại Tp HCM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572