Chương trình tích lũy trên sản lượng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu nhớt Shell, tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ UY VƯƠNG

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 30/04/2023
Tổng giá trị giải thưởng:350.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572