Chương trình tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

PROFHILO 3.2%

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

PROFHILO 3.2%

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

• CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 (PHYTO PHARMA) • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG • CÔNG TY CP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 10/07/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.292.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

a) Chương trình tặng hàng tại thời điểm mua hàng: - Khách hàng mua từ 05 đến 09 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng 01 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). - Khách hàng mua từ 10 đến 29 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng 02 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). - Khách hàng mua từ 30 đến 49 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng 09 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). - Khách hàng mua từ 50 hộp PROFHILO 3.2% trở lên sẽ được tặng 17 hộp PROFHILO 3.2% trị giá hàng tặng 6.300.000 VNĐ/ hộp (trước thuế). b) Chương trình tích lũy theo quý: - Đợt 1: từ 20/07/2021 đến 30/09/2021: o Số lượng hàng mua tích lũy theo quý đạt từ 30 đến 49 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng thêm tối đa 10 hộp sản phẩm cùng loại sau khi trừ đi số lượng hàng tặng theo từng lần mua hàng khách hàng đã nhận trong quý, đảm bảo rằng tổng số lượng hàng tặng khách hàng nhận được không vượt quá 10 hộp/ quý. o Số lượng hàng mua tích lũy theo quý đạt từ 50 đến 99 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng thêm tối đa 17 hộp sản phẩm cùng loại sau khi trừ đi số lượng hàng tặng theo từng lần mua hàng khách hàng đã nhận trong quý, đảm bảo rằng tổng số lượng hàng tặng khách hàng nhận được không vượt quá 17 hộp/ quý. o Số lượng hàng mua tích lũy theo quý đạt từ 100 hộp PROFHILO 3.2% trở lên sẽ được tặng thêm tối đa 40 hộp sản phẩm cùng loại sau khi trừ đi số lượng hàng tặng theo từng lần mua hàng khách hàng đã nhận trong quý, đảm bảo rằng tổng số lượng hàng tặng khách hàng nhận được không vượt quá 40 hộp/ quý. - Đợt 2: từ 01/10/2021 đến 31/12/2021: o Số lượng hàng mua tích lũy theo quý đạt từ 30 đến 49 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng thêm tối đa 10 hộp sản phẩm cùng loại sau khi trừ đi số lượng hàng tặng theo từng lần mua hàng khách hàng đã nhận trong quý, đảm bảo rằng tổng số lượng hàng tặng khách hàng nhận được không vượt quá 10 hộp/ quý. o Số lượng hàng mua tích lũy theo quý đạt từ 50 đến 99 hộp PROFHILO 3.2% sẽ được tặng thêm tối đa 17 hộp sản phẩm cùng loại sau khi trừ đi số lượng hàng tặng theo từng lần mua hàng khách hàng đã nhận trong quý, đảm bảo rằng tổng số lượng hàng tặng khách hàng nhận được không vượt quá 17 hộp/ quý. o Số lượng hàng mua tích lũy theo quý đạt từ 100 hộp PROFHILO 3.2% trở lên sẽ được tặng thêm tối đa 40 hộp sản phẩm cùng loại sau khi trừ đi số lượng hàng tặng theo từng lần mua hàng khách hàng đã nhận trong quý, đảm bảo rằng tổng số lượng hàng tặng khách hàng nhận được không vượt quá 40 hộp/ quý. - Hàng tặng cho chương trình tích lũy theo Quý sẽ được thực hiện chi trả trong tháng đầu tiên của Quý tiếp theo. - Chương trình sửa đổi bổ sung áp dụng từ ngày 20/07/2021 – 31/12/2021

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 15/10/2021
Kết thúc: 30/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 18/10/2021
Kết thúc: 28/10/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 18/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572