Chương trình tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostics

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostics

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty CP Dược Liệu TW2- Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1- Tp.HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:26.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

• Chương trình tháng: - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 2 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 1 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 3 tỷ VND đến dưới 4 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 1.2 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 4 tỷ VND đến dưới 6 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 1.5 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 6 tỷ VND đến dưới 8 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 2.3 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 8 tỷ VND trở lên (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 3 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). • Chương trình năm: - Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021, khách hàng đạt doanh số từ 20 tỷ VND đến dưới 30 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 3 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021, khách hàng đạt doanh số từ 30 tỷ VND đến dưới 40 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 4 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021, khách hàng đạt doanh số từ 40 tỷ VND đến dưới 50 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 6 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021, khách hàng đạt doanh số từ 50 tỷ VND đến dưới 60 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 7 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021, khách hàng đạt doanh số từ 60 tỷ VND trở lên (chưa bao gồm thuế GTGT), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 8 tỷ VND (chưa bao gồm thuế GTGT). - Phần hàng tặng tương ứng này sẽ được trả theo đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc theo tháng, quý tiếp theo dựa vào yêu cầu của khách hàng cụ thể tại thời điểm KH đặt hàng. - Tổng giá trị hàng tặng trong giai đoạn khuyến mại sẽ không vượt quá 26.000.000.000 VND (chưa bao gồm thuế GTGT) - Khách Hàng có quyền chọn bất kỳ các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostic tương ứng với tổng giá trị tiền thưởng trong tháng.

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 10/07/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 15/10/2021
Kết thúc: 30/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 18/10/2021
Kết thúc: 28/10/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 18/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
HOTLINE
38.239.572