Chương trình tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

SANGOBION CAPSULE 7x 4'S, NEUROBION TAB 5x10'S, DOLO-NEUROBION COATED TAB 50's.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

SANGOBION CAPSULE 7x 4'S, NEUROBION TAB 5x10'S, DOLO-NEUROBION COATED TAB 50's.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả nhà thuốc , chuỗi nhà thuốc và công ty dược.

Địa điểm:Quận 11
Thời gian:Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/06/2025
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng hàng.

Nội dung chương trình:

- Khách hàng mua mỗi 04 hộp SANGOBION CAPSULE 7x 4'S trị giá 257.708 VNĐ (trước thuế) thì được tặng 01 hộp SANGOBION CAPSULE 7x 4'S trị giá 64.427 VNĐ (trước thuế). - Khách hàng mua mỗi 04 hộp DOLO-NEUROBION COATED TAB 50's trị giá 493.716 VNĐ (trước thuế) thì được tặng 01 hộp DOLO-NEUROBION COATED TAB 50's trị giá 123.429 VNĐ (trước thuế). - Khách hàng mua mỗi 20 hộp NEUROBION TAB 5x10’S trị giá 1.847.620 VNĐ (trước thuế) thì được tặng 01 hộp NEUROBION TAB 5x10'S trị giá 92.381 VNĐ (trước thuế).

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar

Sản phẩm liên quan

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG THÁNG 11/2018
Bắt đầu: 23/11/2018
Kết thúc: 10/07/2024
XUÂN 2019
Bắt đầu: 30/01/2019
Kết thúc: 28/02/8019
Khuyến mại mua hàng Ánh Dương Xanh
Bắt đầu: 03/01/2020
Kết thúc: 31/12/2030
MUA HÀNG TẶNG HÀNG
Bắt đầu: 14/02/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572