Chương trình SuperCards dành cho thợ sơn Joton năm 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phiếu mua hàng Joton

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm Joton: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT, NANO GREEN SHIELD SEALER EXT, NANO GREEN SHIELD SEALER INT, FA EXTRA, FA NGOÀI, JONY, ERIS, EXFA ELEGANT, EXFA, SENIOR, PROS, PROSIN, CT-2010, CT-J-555, BỘT JOTON siêu trắng, SP.FILLER siêu trắng, Best Coat, Joton Max, Elite (quy cách: 5 lít, 17 lít, 18 lít, 17kg, 20 kg, 40kg)

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của Công ty Cổ phần L.Q Joton

Địa điểm:Huyện Bình Chánh
Thời gian:Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 30/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 30/12/2021: - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: BỘT JOTON siêu trắng, BỘT SP.FILLER siêu trắng, Best Coat, Joton Max, Elite (quy cách: 40kg) có trị giá từ 220.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 10.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD SEALER EXT, NANO GREEN SHIELD SEALER INT, FA EXTRA, FA NGOÀI, ERIS, EXFA ELEGANT, EXFA, (Quy cách 5 lít); JONY, SENIOR, PROS, PROSIN (Quy cách 18 lít); CT-2010, CT-J-555 (quy cách: 20kg) có trị giá từ 450.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 20.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT (Quy cách: 5 lít); NANO GREEN SHIELD SEALER EXT, NANO GREEN SHIELD SEALER INT, FA NGOÀI (Quy cách 18 lít); FA EXTRA, ERIS (Quy cách 17 lít) có trị giá từ 1.000.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 50.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT (Quy cách: 17 lít) có trị giá từ 3.000.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 100.000 đồng. * Phiếu mua hàng này chỉ sử dụng để mua hàng hóa do Công ty Cổ phần L.Q Joton sản xuất, sử dụng cho những lần mua hàng tiếp theo.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON

Khuyến mại Dung môi sơn dầu JT-200 khi mua sơn Joton CT
Bắt đầu: 02/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Mua sơn giao thông nhận phiếu mua hàng Joton
Bắt đầu: 02/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Tích điểm – Đổi quà thành viên Joton
Bắt đầu: 20/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Mua sơn - Tích điểm - Đổi quà
Bắt đầu: 29/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Hàng mẫu
Bắt đầu: 08/02/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS 2020-2021 - TTBON20005
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBON20004
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572