Chương trình sản phẩm mẫu không thu tiền - sản phẩm ngành hàng An Toàn Giao Thông của công ty 3M năm 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm màng phản quang, đinh phản quang, tiêu phản quang và các sản phẩm khác thuộc ngành hàng An Toàn Giao thông (tham khảo danh sách đính kèm)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm màng phản quang, đinh phản quang, tiêu phản quang và các sản phẩm khác thuộc ngành hàng An Toàn Giao thông

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:857.815.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Cung cấp mẫu dùng thử, không thu tiền

Nội dung chương trình:

Cung cấp Mẫu dùng thử/ đánh giá hiệu quả nhóm Sản phẩm ngành hàng An Toàn Giao Thông của công ty 3M: - Sản phẩm Màng phản quang - Sản phẩm Đinh phản quang - Sản phẩm Tiêu phản quang -Sản phẩm hạt bi phản quang - Một số sản phẩm phụ khác Tổng trị giá Tám trăm năm mươi bảy triệu tám trăm mười lăm tỷ đồng

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

KHUYẾN MÃI KHẨU TRANG TRẺ EM NEXCARE
Bắt đầu: 26/11/2020
Kết thúc: 31/12/2021
KHUYẾN MÃI BĂNG CUỘN Y TẾ NEXCARE MẪU SST-1
Bắt đầu: 02/12/2020
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NEXCARE 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - KÊNH TRUYỀN THỐNG- NĂM 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572