Chương trình One Plus - Xây Dựng Hạt Giống Nền Móng Thành Công

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 850 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam. Mỗi phiếu trị giá 1.500.000 VND; - 60 Phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam. Mỗi phiếu trị giá 3.500.000 VND;

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.485.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Amway Việt Nam sẽ tổ chức thử thách dành cho Nhà Phân Phối. Thử thách được chia thành 2 loại là “Thử Thách Tháng” và “Thử Thách Đặc Biệt ”. Thử thách tháng: Chương trình khuyến mại diễn ra mỗi tháng(từ ngày 1/2/2020 đến 31/08/2020) với tổng giải thưởng là 750 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam trị giá 1.500.000 VND/phiếu. Để được công nhận hoàn thành: THỬ THÁCH THÁNG, trong một tháng, nhà phân phối phải đồng thời thỏa các điều kiện sau: - Nhà phân phối giúp đồng thời cho 02 nhà phân phối tuyến dưới trực tiếp của mình đạt được mức % thành tích cao hơn mức % thành tích cao nhất của họ tính từ giai đoạn tháng 1.2019 đến tháng liền kề trước tháng Nhà phân phối tham gia thử thách. - Lưu ý: Nhà phân phối tuyến dưới trực tiếp đủ điều kiện được tính phải là người đăng kí thành công là nhà phân phối của Amway tính từ tháng 01/01/2018 đến hiện tại và đạt mức hoa hồng thành tích cao nhất dưới 9% tính từ 01/01/2019 đến tháng thử thách - Nhà phân phối phải có phát sinh doanh số cá nhân (PV>= 100) trong trong tháng đó. - Nhà phân phối cần có ít nhất 1 tuyến dưới mới đăng ký thành công trở thành nhà phân phối của Amway Việt Nam và tuyến dưới này có phát sinh đơn hàng trong tháng được xét. Thử thách Đặc Biệt: Chương trình khuyến mại diễn trong giai đoạn từ ngày 1/2/2020 đến 31/08/2020 với tổng giải thưởng là 100 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam trị giá 1.500.000 VND/phiếu và 60 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam trị giá 3.500.000 VND/phiếu. Nội dung Thử thách đặc biệt như sau: Khi Nhà phân phối hoàn thành Thử thách tháng trong 3 tháng bất kỳ sẽ được tặng 01 (một) Phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam trị giá 1.500.000VND. Và nếu Nhà phân phối đó tiếp tục hoàn thành Thử thách tháng trong 2 tháng bất kỳ tiếp theo, Nhà Phân Phối đó sẽ được tặng thêm 01 (một) Phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam trị giá 3.500.000 VND 11.2. Công bố kết quả: - Danh sách kết quả thử thách tháng và thử thách đặc biệt sẽ được công bố trên website www.amwaytoday.com.vn và facebook của Amway Việt Nam. - Thời gian công bố kết quả thử thách như sau: * Thử thách tháng: tuần thứ 2 của tháng kế tiếp sau khi kết thúc tháng thử thách * Thử thách đặc biệt: Tuần thứ 2 của tháng kế tiếp sau khi kết thúc tháng có Nhà phân phối thắng thử thách đặc biệt - Thời gian trao tặng giải thưởng: Phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam sẽ được phát hành cho Nhà phân phối thắng giải vào ngày 1 hàng tháng, sau khi kết quả thử thách được công bố. Lưu ý: - Nhà Phân Phối chỉ được tính số lượng tuyến dưới thỏa điều kiện trong tháng suốt thời gian chương trình diễn ra từ ngày 1/2/2020 đến ngày 31/08/2020. - Phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam áp dụng cho tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi Amway Việt Nam và sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành. - Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 30/06/2021
Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2021
Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 31/08/2021
Thử thách 60 ngày cùng BodyKey
Bắt đầu: 23/11/2020
Kết thúc: 16/04/2021
Artistry Passionista 2021
Bắt đầu: 08/12/2020
Kết thúc: 20/07/2021
GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 - Một hành trình - Triệu yêu thương
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 30/06/2021

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572