CHƯƠNG TRÌNH MUA 2 TẶNG 1 BĂNG DÁN CÁ NHÂN VÀ MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG NEXCARE

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

BĂNG DÁN CÁ NHÂN MẪU TAN HOẶC WTP MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG NEXCARE MẪU B300

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

BĂNG DÁN CÁ NHÂN MẪU TAN HOẶC WTP MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG NEXCARE MẪU B300

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

TOÀN QUỐC

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 01/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

MUA 2 HỘP BĂNG DÁN CÁ NHÂN MẪU TAN HOẶC WTP GIÁ NGƯỜI TIÊU DÙNG 200.000 VND/HỘP ĐƯỢC TẶNG 1 HỘP CÙNG LOẠI MUA 2 GÓI MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG NEXCARE MẪU B300 GIÁ NGƯỜI TIÊU DÙNG 55.000 VND//GÓI ĐƯỢC TẶNG 1 GÓI CÙNG LOẠI

Nội dung chương trình:

MUA 2 HỘP BĂNG DÁN CÁ NHÂN MẪU TAN HOẶC WTP GIÁ NGƯỜI TIÊU DÙNG 200.000 VND/HỘP ĐƯỢC TẶNG 1 HỘP CÙNG LOẠI MUA 2 GÓI MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG NEXCARE MẪU B300 GIÁ NGƯỜI TIÊU DÙNG 55.000 VND//GÓI ĐƯỢC TẶNG 1 GÓI CÙNG LOẠI

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572